Υπάρχουν πολλές απορίες και παρερμηνείες σε σχέση με τη μουσικοθεραπεία. Εδώ μπορείτε να βρείτε σύντομες απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα.
Η μουσικοθεραπεία είναι ένα καθιερωμένο επάγγελμα υγείας στο οποίο η μουσική χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής σχέσης  με στόχους που αφορούν τις σωματικές, συναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων. Περιλαμβάνει την κλινική και ερευνητικά τεκμηριωμένη χρήση μουσικών παρεμβάσεων για την επίτευξη εξατομικευμένων ή και ομαδικών στόχων από εξειδικευμένο θεραπευτή ο οποίος έχει ολοκληρώσει ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών μουσικοθεραπείας.

Σε μια συνεδρία μουσικοθεραπείας, οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ποικιλία μουσικών οργάνων και τη φωνή τους, δημιουργώντας μια μουσική γλώσσα που αντανακλά τη ψυχοσυναισθηματική και σωματική τους κατάσταση. Η διαδικασία αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τον εσωτερικό τους κόσμο αλλά και με τους άλλους γύρω τους.

Οι μουσικοθεραπευτές υποστηρίζουν και συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιώντας μουσικοθεραπευτικές τεχνικές, σύμφωνα με διάφορα θεωρητικά μοντέλα και την εξειδίκευσή τους. Έτσι μια συνεδρία μπορεί να περιλαμβάνει  μουσικό αυτοσχεδιασμό, ακρόαση, σύνθεση, τραγούδι και τη χρήση του  λόγου προσαρμοσμένα στις ανάγκες του ατόμου ή της ομάδας.
 

Το φάσμα των πληθυσμών που μπορούν να ωφεληθούν από τη μουσικοθεραπεία είναι ευρύ: παιδιά και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές, νευρολογικές παθήσεις, χρόνιες παθήσεις κ.α. 

Η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των επικοινωνιακών, κοινωνικών και κινητικών δεξιοτήτων, στη συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη,  στη νευρολογική αποκατάσταση, στην αντιμετώπιση του άγχους και του πόνου κ.α.

Για τη συμμετοχή σε συνεδρίες μουσικοθεραπείας δεν είναι απαραίτητες οι μουσικές γνώσεις. Η  διαδραστική θεραπευτική παρέμβαση βασίζεται στην αυθόρμητη παραγωγή μουσικής μέσω των μουσικών οργάνων, της φωνής και του σώματος.

Oι μουσικοθεραπευτές έχουν ολοκληρώσει ένα αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών προκειμένου να ανταποκρίνονται με ασφάλεια και υπευθυνότητα στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Οι σπουδές συνήθως περιλαμβάνουν: θεωρητικά μαθήματα π.χ. ψυχολογία, ψυχοπαθολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις, τεχνικές έρευνας κ.α., κλινικό αυτοσχεδιασμό, πρακτική εξάσκηση με διαφορετικούς πληθυσμούς, ομαδική και ατομική εποπτεία κ.α. Είναι απαραίτητη επιπλέον και η προσωπική θεραπεία των φοιτητών. Τα παραπάνω είναι απαραίτητα εφόδια για τους μουσικοθεραπευτές ώστε να στηρίζουν τη θεραπευτική διαδικασία με γνώση, ευαισθησία, ενσυναίσθηση, δημιουργικότητα και ευελιξία.  

Στην Ελλάδα λειτουργει μεταπτυχιακό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας στο ΤΜΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το 2016. Βάσει των πολύ περιορισμένων πληροφοριών μας για το εν λόγω πρόγραμμα ο ΕΣΠΕΜ θεωρεί ότι παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις σε σχέση με τις διεθνείς πρακτικές και έχει ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους φορείς

Εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια από άλλους φορείς (ωδεία, κολλέγια, σχολές κλπ) δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εκπαίδευση στη μουσικοθεραπεία η οποία διέπεται διεθνώς από αυστηρές προϋποθέσεις και διδάσκεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά προγράμματα εδώ και τα αμερικάνικα εδώ

 

Στη σελίδα μας Βρείτε μουσικοθεραπευτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για όσα από τα μέλη μας το επιθυμούν.

Στη σελίδα μας Σύνδεσμοι , θα βρείτε  επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικές ενώσεις που σχετίζονται με τη Μουσικοθεραπεία.